Informácie o spracúvaní osobných údajov pre sympatizantov spoločnosti Rysy Group, s.r.o.

Kategórie
 
 
 
 
 

Informácie o spracúvaní osobných údajov pre sympatizantov spoločnosti Rysy Group, s.r.o.

Tento dokument je vypracovaný v súlade s Čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a slúži ako informácia o spracovaní osobných údajov klientov obchodnej spoločnosti Rysy Group, s.r.o. so sídlom Námestie sv. Egídia 77, 058 01 Poprad, IČO: 36 458 074 (ďalej len ako „Rysy Group, s.r.o.“ alebo „Prevádzkovateľ“), ktorá je v zmyse Nariadenia Prevádzkovateľom v súvislosti so spracovaním osobných údajov fyzických osôb, ktoré sa rozhodli poskytnúť Prevádzkovateľovi svoje osobné údaje, aby tieto boli zverejnené na profiloch Prevádzkovateľa na sociálnych sieťach (facebook a instagram) za účelom spolupráce pri informovaní verejnosti o možnostiach športových aktivít a ich propagácie a za účelom propagácie výrobkov Prevádzkovateľa, ktoré poskytol Prevádzkovateľ dotknutej osobe ako sponzor.

 

Naša spoločnosť uverejnila túto príručku, ktorá Vám pomôže pochopiť, ako a prečo spoločnosť Rysy Group, s.r.o. zhromažďuje na vyššie uvedené účely informácie od Vás, kto má prístup k týmto informáciám, kto je našou zodpovednou osobou, na ktorú sa v prípade potreby môžete obrátiť, na aké účely spracúvame Vaše osobné údaje, po akú dobu a na akom právnom základe a aké sú Vaše práva. Tento dokument bude pravidelne aktualizovaný.

Mám záujem sa o spracovaní mojich osobných údajov dozvedieť viac.

Mám záujem vedieť, kto je zodpovedná osoba, na ktorú sa môžem obrátitť, ak si myslím, že boli porušené moje osobné údaje alebo chcem zistiť, aké údaje o mne spracúva spoločnosť Rysy Group, s.r.o., prípadne chcem zistiť iné informácie ohľadom mojich práv v súvislosti s ochranou osobných údajov.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia