Informácie o spracúvaní osobných údajov pre klientov spoločnosti Rysy Group, s.r.o.

Kategórie
 
 
 
 
 

Informácie o spracúvaní osobných údajov pre klientov spoločnosti Rysy Group, s.r.o.

Tento dokument je vypracovaný v súlade s Čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a slúži ako informácia o spracovaní osobných údajov klientov obchodnej spoločnosti Rysy Group, s.r.o. so sídlom Námestie sv. Egídia 77, 058 01 Poprad, IČO: 36 458 074  (ďalej len ako „Rysy Group, s.r.o.“ alebo „Prevádzkovateľ, ktorá je v zmysle Nariadenia Prevádzkovateľom v súvislosti so spracovaním osobných údajov jej klientov. V rozsahu, v akom spoločnosť Rysy Group, s.r.o. spracúva osobné údaje svojich klientov, títo sa považujú za dotknuté osoby (pozn. platí to pre všetky fyzické osoby, vrátane fyzických osôb –podnikateľov s ohľadom na metodické usmernenie Úradu na ochranu osobných údajov SR).

Je pre nás dôležité, aby ste sa pri nakupovaní prostredníctvom nášho e-shopu na webovej stránke www.sportrysy.sk cítili bezpečne a tiež, aby ste vedeli, že aj údaje, ktoré nám poskytnete napríklad v súvislosti s uplatňovaním Vašich reklamácií, či zapojením sa do nášho vernostného programu, a to nielen prostredníctvom e-shopu, ale aj poskytnutím Vašich osobných údajov v našich kamenných predajniach, je úplne bezpečné a zosúladené s aktuálnou dokumentáciou v oblasti ochrany osobných údajov.

Naša spoločnosť uverejnila túto príručku, ktorá Vám pomôže pochopiť, ako a prečo spoločnosť Rysy Group, s.r.o. zhromažďuje informácie od Vás, kto má prístup k týmto informáciám, kto je našou zodpovednou osobou, na ktorú sa v prípade potreby môžete obrátiť, na aké účely spracúvame Vaše osobné údaje, po akú dobu a na akom právnom základe a aké sú Vaše práva. Tento dokument bude pravidelne aktualizovaný.

Môžete navštíviť naše domovské stránky a prechádzať naše webové stránky bez toho, aby ste poskytovali svoje osobné údaje. Ak sa však zaregistrujete z dôvodu záujmu o náš vernostný program alebo  prípade, ak si budete chcieť u nás niečo zakúpiť, budete nám už musieť poskytnúť určité osobné údaje, ktoré budeme ďalej spracúvať, inak by realizácia týchto služieb bez toho nebola možná.

Mám záujem sa o spracovaní mojich osobných údajov dozvedieť viac.

Mám záujem vedieť, kto je zodpovedná osoba, na ktorú sa môžem obrátiť, ak si myslím, že boli porušené moje osobné údaje alebo chcem zistiť, aké údaje o mne spracúva spoločnosť Rysy Group, s.r.o., prípadne chcem zistiť iné informácie ohľadom mojich práv v súvislosti s ochranou osobných údajov.

Chceme Vás tiež informovať, že na našej stránke používame tzv. cookies. Súbory cookie sú krátke textové súbory, ktoré sa sťahujú do Vášho počítača, telefónu alebo iného zariadenia prostredníctvom servera webovej stránky našej spoločnosti. Používaním tejto webstránky vyjadrujete súhlas s ich užívaním. Informujeme Vás však, že používanie cookies na našej webovej stránke nie je spracovaním osobných údajov, nakoľko informácie získané prostredníctvom týchto súborov nedokážeme priradiť ku konkrétnej osobe. Ak sa chcete o cookies dozvedieť viac, kliknite tu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia