Súhlas so spracovaním mojích osobných údajov

Kategórie
 
 
 
 
 

Súhlas so spracovaním mojích osobných údajov

Týmto ako dotknutá osoba udeľujem spoločnosti Rysy Group, s.r.o. so sídlom Námestie sv. Egídia 77, 058 01 Poprad, IČO: 36 458 074 (ďalej len „Spoločnosť“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov vyššie uvedených za účelom mojej registrácie vo vernostnom programe Spoločnosti, v rámci ktorého budem môcť ďalej čerpať vernostné výhody v závislosti od rozsahu mojich nákupov v Spoločnosti, či už v kamenných predajniach alebo prostredníctvom e-shopu. Tento súhlas udeľujem na obdobie 5 rokov od posledného nákupu v kamennej predajni Spoločnosti alebo prostredníctvom jej e-shopu a v prípade, ak k nákupu nedošlo, tak maximálne po dobu 5 rokov od udelenia súhlasu. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje odstránené z automatizovanej aj neautomatizovanej formy spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom a dotknutá osoba už nebude členom vernostného programu prevádzkovateľa. Zároveň beriem na vedomie, že svoj súhlas môžem kedykoľvek odvolať zaslaním na adresu sídla Spoločnosti alebo e-mailom na adresu zodpovednaosoba@sportrysy.sk. Súčasne beriem na vedomie, že odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Zároveň udelením tohto súhlasu deklarujem, že som dovŕšil/a vek 16 rokov a zodpovedám za správnosť údajov uvedených v tomto súhlase. Viac informácií o spracovaní osobných údajov nájdete na https://www.sportrysy.sk/ochrana-osobnych-udajov/.
 

...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia