Informácie o spracúvaní osobných údajov pre zamestnancov obchodných partnerov

Kategórie
 
 
 
 
 

Informácie o spracúvaní osobných údajov pre zamestnancov obchodných partnerov

Informácie o spracúvaní osobných údajov pre zamestnancov obchodných partnerov spoločnosti Rysy Group, s.r.o. so sídlom Námestie sv. Egídia 77, 058 01 Poprad, IČO: 36 458 074, členov ich štatutárnych orgánov, príp. iných nimi poverených osôb, ktoré voči spoločnosti Rysy Group, s.r.o. vystupujú ako kontaktné osoby a spracúvaní údajov obchodných partnerov, ktorí sú fyzickými osobami – podnikateľmi v rámci realizácie vzájomných zmluvných vzťahov s obchodnými partnermi

Tento dokument je vypracovaný v súlade s Čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a slúži ako informácia o spracovaní osobných údajov fyzických osôb, ktoré sú zamestnancami obchodných partnerov obchodnej spoločnosti Rysy Group, s.r.o. so sídlom Námestie sv. Egídia 77, 058 01 Poprad, IČO: 36 458 074 (ďalej len ako „Rysy Group, s.r.o.“ alebo „Prevádzkovateľ“), a ktoré sú pre spoločnosť Rysy Group, s.r.o. v rámci realizácie ich obchodných vzťahov s obchodnými partnermi kontaktnými osobami a tiež pre obchodných partnerov Prevádzkovateľa, ktorí sú fyzickými osobami – podnikateľmi.

Naša spoločnosť uverejnila túto príručku, ktorá Vám pomôže pochopiť, ako a prečo spoločnosť Rysy Group, s.r.o. zhromažďuje informácie od Vás, kto má prístup k týmto informáciám, kto je našou zodpovednou osobou, na ktorú sa v prípade potreby môžete obrátiť, na aké účely spracúvame Vaše osobné údaje, po akú dobu a na akom právnom základe a aké sú Vaše práva. Tento dokument bude pravidelne aktualizovaný.

Mám záujem sa o spracovaní mojich osobných údajov dozvedieť viac.

Mám záujem vedieť, kto je zodpovedná osoba, na ktorú sa môžem obrátitť, ak si myslím, že boli porušené moje osobné údaje alebo chcem zistiť, aké údaje o mne spracúva spoločnosť Rysy Group, s.r.o., prípadne chcem zistiť iné informácie ohľadom mojich práv v súvislosti s ochranou osobných údajov.

 

...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia