Beh v Raji 2019

Kategórie
 
 
 
 
 

Beh v Raji 2019

14. máj 2019

V sobotu 1.6.2019 sa uskutoční s podporou Sport Rysy už štvrtý ročník bežeckých pretekov Beh v raji.  Príďte si vychutnať preteky v nádhernom prostredí Slovenského raja s tombolou, bohatým občerstvením a rôznymi atrakciami pre deti.

Základné informácie

Registrácia: online do 29.5. 2019 na www.behvraji.sk , alebo na priamo mieste
Miesto a dátum konania:  1. jún 2019 - Dobšinská ľadová jaskyňa
Prezentácia: Prezentácia pretekárov bude v budove OOCR v deň pretekov v čase od 8:00 do 10:40

Vzhľadom na čiastočnú uzávierku cestnej premávky je potrebné, aby ste sa na miesto konania pretekov dostali do 10:20 hod. O 10:40 bude ukončená prezentácia pretekárov.

Spôsob a čas štartu: hromadný
Čas štartu pre 10 km: 11:00 hod
Čas štartu pre 5 km: 11:10 hod

Štartovné:

10 € - do 22.4.2019
15 € - od 23.4. do 29.5.2019
20 € - v deň pretekov 1.6.2019 (platí sa na mieste)
Štartovné môžete uhradiť do 29.05.2019 platobnou kartou alebo bankovým prevodom podľa pokynov pri registrácii alebo dňa 1.6.2019 priamo na mieste v hotovosti. 
Štartovné sa v prípade neúčasti na pretekoch nevracia. Pretekár dostane možnosť si vyzdvihnúť štartovací balíček.

V cene štartovného je:
- čelenka z funkčného materiálu s logom Beh v raji, slovenským znakom a logom sponzora (pre prvých 300 registrovaných)
- nealko pivo + bageta
- občerstvenie na trati
- občerstvenie po dobehnutí do cieľa
- prekvapenie od sponzorov
- propagačné materiály

 

Trať:

10 km rovinatá trať povedie po hlavnej ceste smerom na obec Stratená, Stratenským kaňonom a naspäť
- preteká sa za čiastočnej uzávierky št. cesty I/67 smerom na Poprad. Pre bežcov je vyhradený jeden jazdný pruh.
- 5 km trať – otočka v polovici 10-tky
- Celkové prevýšenie na trati je 40m.

Dôležité upozornenia:
Všetci účastníci behu sú povinní dodržiavať pokyny organizátorov. Je zakázané behať s kočíkom, doprevádzať pretekárov na trati (bicykel, korčule, kolobežka, atď.) Časový limit pretekov je 1 hod. 30 min. Preteky budú ukončené o 12:30 hod.

Kategórie 10km:
kat. Absolútne poradie - Muži, 10 km*
kat. Absolútne poradie - Ženy, 10 km*
kat. B Muži (1978 - 1969), 10 km
kat. B Ženy (1978 - 1969), 10 km
kat. C Muži (1968 - 1959), 10 km
kat. C Ženy (1968 - 1959), 10 km
kat. D Muži (1958- starší), 10 km
kat. D Ženy (1958- staršie), 10 km
kat. Junior Muži (1999 - 2003), 10 km
kat. Junior Ženy (1999 - 2003), 10 km

Kategórie 5km:
kat. Absolútne poradie - Muži, 5 km*
kat. Absolútne poradie - Ženy, 5 km*
kat. nad 40 rokov Muži (1977 - 1968), 5 km
kat. nad 40 rokov Ženy (1977 - 1968), 5 km
kat. Junior Muži (1999 - 2005), 5 km
kat. Junior Ženy (1999 - 2005), 5 km

Kategórie Nordic Walking:

kat. Muži E(1970 - 2001) 5 km NW
kat. Ženy E(1970 - 2001) 5 km NW
kat. Muži F(1969 - starší) 5 km
kat. Muži F(1969 - starší) 5 km

Dôležité upozornenia:

Všetci účastníci behu sú povinní dodržiavať pokyny organizátorov. Je zakázané behať s kočíkom, doprevádzať pretekárov na trati (bicykel, korčule, kolobežka, atď.) Časový limit pretekov je 1 hod. 30 min čiže o 12:30 budú preteky ukončené.

Zaplatené štartovné sa späť nevracia. V prípade choroby/zranenia po dohode s organizátorom môže za seba pretekár nominovať iného účastníka. Zmena pretekára v štartovnej listine je možná len do 29.05. 2019.

Pri prezentácii na podujatie predloží účastník preukaz totožnosti spolu s potvrdením o účasti/súhlasom dotknutej osoby, ktoré obdrží na email po pridelení štartového čísla. Prevzatím štartovného čísla účastník potvrdzuje, že sa zúčastňuje pretekov na vlastnú zodpovednosť. Zároveň prehlasuje, že jeho zdravotný stav a fyzická kondícia mu umožňuje absolvovať preteky, a že bude počas celého podujatia dodržiavať zásady fair-play, pokyny organizátorov a polície.

Počas pretekov sú účastníci povinní mať štartovné číslo viditeľne pripevnené vpredu na trupe. Číslo nemôže byť upevnené na iných častiach tela (na nohe, chrbte a pod.). Len účastníci s viditeľným štartovným číslom majú prístup na občerstvenie na tratiach. Z dôvodu bezpečnosti pretekárov je zakázané používať počas pretekov slúchadlá. V prípade, že vo vyhlásenej kategórii bude menej ako 5 registrovaných účastníkov, daná kategória sa “omladí” a zlúči s najbližšou možnou.

Poistenie:
Všetci účastníci štartujú na vlastnú zodpovednosť a sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s účasťou na pretekoch, alebo cestou a pobytom v mieste ich konania.

Sprievodné akcie:
Tombola, občerstvenie, grilovanie klobás, šťavnatého mäsa, polooštiepkov a iné, jazda na koňoch, detské atrakcie: maľovanie na tvár, skákací hrad, lukostreľba.

Informácie:
skdobsina@gmail.com
dobsinskadesiatka@gmail.com
web: www.behvraji.sk

 

...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia